Systemen

Slimme techniek voor hoog rendement

De energieopbrengst van zonnepanelen hangt af van verschillende factoren: de kwaliteit van de zonnepanelen zelf, de technische installatie, een strategische, zongerichte plaatsing en natuurlijk de hoeveelheid zonuren. De laatste factor kunnen we niet beïnvloeden. De andere wel.

Betrouwbare techniek voor duurzaam rendement

Wij hebben op basis van onze eigen roadmap voor toekomstige ontwikkelingen de samenwerking gezocht met één van de grootste en langst actieve PV organisaties in Europa. Deze organisatie, opgericht in 1982, is een engineering/procurement/construction (EPC) firma.Het bedrijf opereert globaal en coördineert solar projecten van iedere omvang. Zij levert ook onderhoud, web-based monitoring en andere dienstverlening voor zon-PV  systemen. De integratie en combinatie van verschillende energiebronnen met zon-PV is één van de kerncompetenties van het bedrijf. Met meer dan 160.000 geïnstalleerde PV systemen behoort zij tot een van de leidende “system integrators” in de wereld.

Dit maakt dat wij in staat zijn om gedurende de levensduur van de PV systemen een maximale output te realiseren.

Monitoring

De gerealiseerde PV systemen worden 24/7 gemonitord; eventuele afwijkingen van de verwachte opbrengsten worden real time teruggekoppeld en eventueel benodigde herstelmaatregelen worden -indien nodig- binnen 24 uur genomen.