Onze aanpak

Door onze aanpak -waarbij wij zelf investeren in zonnestroomsystemen met een minimale grootte van 250 kWp (±1000 panelen) op daken en/of parkeerterreinen, om vervolgens de opgewekte elektriciteit tegen een vaste, lage prijs te leveren aan onze ‘gastheer’- willen wij de drempels voor brede toepassing van zonnepanelen weg nemen en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de BV Nederland.

Hierdoor hoeven organisaties geen middelen vast te leggen in installaties of kennis te vergaren die niet tot de kern-activiteiten behoren.

Vergoeding voor uw dak of terrein

Wij vergoeden u ook voor het gebruik van uw dak of terrein. De vergoeding hangt af van het vermogen dat wij met onze installatie op uw locatie kunnen plaatsen. Hoe groter de installatie des te hoger de vergoeding die wij betalen.

Geen investering, wel verdienen met uw locatie, geen risico

Als wij een PV-systeem met zonnepanelen voor u installeren, dan hoeft uw organisatie dus zelf geen cent te investeren. Wij vergoeden u voor het gebruik van uw locatie en bieden u uw ‘eigen’ zonnestroom aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs. U gaat vanaf dag één besparen op elektriciteit. De lage prijs ligt vast voor de duur van het contract. De energieprijs kan doen wat hij wil, u weet precies waar u aan toe bent. De overige meer geproduceerde energie wordt door ons, eventueel in overleg met u, via het elektriciteitsnet geleverd aan anderen.

Duurzame relatie

En voor alle duidelijkheid, wij verzorgen niet alleen het gehele traject tot en met oplevering van de installatie, maar ook daarna blijven wij betrokken, want wij nemen tevens de exploitatie van het PV-systeem voor onze rekening.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op en klik hier.