SunTricity

Missie

Het is onze missie om bij te dragen aan een betere wereld. Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen door de inzet van hernieuwbare zonne-energie.

Visie

De transitie naar duurzame energie is erop gericht om de CO2 uitstoot als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en liefst helemaal te vermijden.

De aarde heeft een enorm potentieel aan duurzame energie zoals die van de zon, wind, biomassa, getijden en waterkracht.


Onderzoek heeft aangetoond, dat veruit de meeste duurzame energie beschikbaar komt door de zon:


Omdenken

We zijn er van overtuigd, dat zonne-energie de toekomst heeft. Zeker als al het geschikte dakoppervlak of bijvoorbeeld parkeerterreinen benut gaan worden.

Dit houdt in, dat de grootte van de installatie niet bepaald wordt door de vraag naar energie in het pand, maar door de grootte van de beschikbare locatie. De hierdoor ‘meer’ opgewekte energie kan dan bijvoorbeeld,

  • lokaal worden geleverd;
  • doelgroep gericht (bijvoorbeeld nevenvestigingen, branchegenoten etc.) beschikbaar worden gesteld;
  • worden opgeslagen (o.a. in accu’s).

Hierdoor wordt de reductie van CO2 uitstoot enorm versneld.

Op iets langere termijn zou deze energie ook gebruikt worden om alternatieve brandstoffen, waarnaar op vele plekken gewerkt wordt aan de ontwikkeling,  te maken. De productiecapaciteit is dan in ieder geval al binnen handbereik.

Onze aanpak

Door onze aanpak -waarbij wij zelf investeren in zonnestroomsystemen met een minimale grootte van 250 kWp (±1000 panelen) op daken en/of parkeerterreinen, om vervolgens de opgewekte elektriciteit tegen een vaste, lage prijs te leveren aan onze ‘gastheer’- willen wij de drempels voor brede toepassing van zonnepanelen weg nemen en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de BV Nederland.

Hierdoor hoeven organisaties geen middelen vast te leggen in installaties of kennis te vergaren die niet tot de kern-activiteiten behoren.

Vergoeding voor uw dak of terrein

Wij vergoeden u ook voor het gebruik van uw dak of terrein. De vergoeding hangt af van het vermogen dat wij met onze installatie op uw locatie kunnen plaatsen. Hoe groter de installatie des te hoger de vergoeding die wij betalen.

Geen investering, wel verdienen met uw locatie, geen risico

Als wij een PV-systeem met zonnepanelen voor u installeren, dan hoeft uw organisatie dus zelf geen cent te investeren. Wij vergoeden u voor het gebruik van uw locatie en bieden u uw ‘eigen’ zonnestroom aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs. U gaat vanaf dag één besparen op elektriciteit. De lage prijs ligt vast voor de duur van het contract. De energieprijs kan doen wat hij wil, u weet precies waar u aan toe bent. De overige meer geproduceerde energie wordt door ons, eventueel in overleg met u, via het elektriciteitsnet geleverd aan anderen.

Duurzame relatie

En voor alle duidelijkheid, wij verzorgen niet alleen het gehele traject tot en met oplevering van de installatie, maar ook daarna blijven wij betrokken, want wij nemen tevens de exploitatie van het PV-systeem voor onze rekening.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op en klik hier.

Systemen

Slimme techniek voor hoog rendement

De energieopbrengst van zonnepanelen hangt af van verschillende factoren: de kwaliteit van de zonnepanelen zelf, de technische installatie, een strategische, zongerichte plaatsing en natuurlijk de hoeveelheid zonuren. De laatste factor kunnen we niet beïnvloeden. De andere wel.

Betrouwbare techniek voor duurzaam rendement

Wij hebben op basis van onze eigen roadmap voor toekomstige ontwikkelingen de samenwerking gezocht met één van de grootste en langst actieve PV organisaties in Europa. Deze organisatie, opgericht in 1982, is een engineering/procurement/construction (EPC) firma.Het bedrijf opereert globaal en coördineert solar projecten van iedere omvang. Zij levert ook onderhoud, web-based monitoring en andere dienstverlening voor zon-PV  systemen. De integratie en combinatie van verschillende energiebronnen met zon-PV is één van de kerncompetenties van het bedrijf. Met meer dan 160.000 geïnstalleerde PV systemen behoort zij tot een van de leidende “system integrators” in de wereld.

Dit maakt dat wij in staat zijn om gedurende de levensduur van de PV systemen een maximale output te realiseren.

Monitoring

De gerealiseerde PV systemen worden 24/7 gemonitord; eventuele afwijkingen van de verwachte opbrengsten worden real time teruggekoppeld en eventueel benodigde herstelmaatregelen worden -indien nodig- binnen 24 uur genomen.

Investeerders

Zonne-energie is een duurzame én voordelige keuze. Zonnestroom maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en helpt dus de opwarming van de aarde tegen gaan. De laatste decennia is de prijs/kwaliteitverhouding van pv-systemen met zonnepanelen sterk verbeterd. Dit maakt zonnestroom ook economisch zeer interessant.

Wij investeren altijd zelf in onze projecten, maar ook zijn wij altijd op zoek naar mede-investeerders, die een aantrekkelijk rendement op hun duurzame investering willen realiseren.

Bent u geïnteresseerd klik dan hier voor contact via het contactformulier.

Contact

    Ja, ik ga akkoord met het privacystatement